fbpx

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain 523/1999 10 ja 24§ sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Sotek-säätiö srEteläinen Karjalantie 548600 Kotka 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Tomi Tähti, järjestelmäasiantuntija, Sotek-säätiö sr

 3. Rekisterin nimi
Goodwill®-verkkokaupan asiakasrekisteri. 

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Goodwill®-verkkokaupalle. 

5. Rekisterin sisältämät tiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tilaustiedot
 • Suoramarkkinointilupa
 • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tilastotietoja tuotetilauksien ja kilpailuihin osallistumisen yhteydessä.

Verkkosivustollamme on käytössä myös kävijäseurantaa varten Google Analytics -palvelu. Google Analytics kerää kävijöistä anonyymia tilastodataa, kuten:

 • Mistä kävijät tulevat
 • Millä sivuilla kävijät vierailevat
 • Miten kauan kävijät viipyvät sivustolla
 • Millä päätelaitteilla kävijät sivustoa selaavat (esim. Windows/PC sekä mobiililaitteet Android/iOS)

Näitä tietoja käytetään vain verkkosivuston parantamiseksi ja kehittämiseksi. Koska Google Analytics ei kerää tunnistettavia tietoja, vaan pelkästään anonyymia tilastodataa, käyttäjää ei näiden pohjalta voida tunnistaa.


Lisätietoja Google Analyticsin yksityisyys- ja tietosuojakäytännöistä löydät TÄÄLTÄ (Google Analytics data privacy and security).


Lisäksi verkkosivustollamme käytetään Facebookin tarjoamaa mainonnan seurantatyökalua (Facebook-pikseli), jonka avulla mainostajat saavat tietoa muun muassa siitä, miten paljon kävijöitä siirtyy mainoksien kautta Facebookista kohdesivustolle. Vain Facebookiin rekisteröityneistä käyttäjistä, jotka ovat antaneet Facebookille luvan käyttää evästeitä, kerätään tietoja. Mainonnan seurantatyökalulla kohdennetaan mainontaa ja seurataan kohderyhmien käyttäytymistä. Omia mainosasetuksia voi muokata Facebookin käyttäjätilin asetuksissa.


Lisätietoja löydät TÄÄLTÄ (Facebookin tietokäytäntö).

7. Tietojen luovutus
Sotek-säätiö sr voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 8. Rekisterin suojauksen periaate
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.


9. Oikeudet
Asiakkaalla on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin sekä saada niistä tarvittaessa jäljennös. Asiakkaalla on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään asiakkaalla on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Lukuun ottamatta tilanteita, joissa tietojen säilytyksellä on lain, sopimuksen tai toiminnan edellyttämä peruste.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Evästeiden käyttö sivustolla
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa, eli evästeitä sivuston perustoimintojen, analytiikan (Google Analytics) sekä kohdennetun mainonnan (Facebook-pikseli) mahdollistamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet sisältävät yleisesti nimettömiä, yksilöllisiä tunnisteita, joiden avulla voidaan muistaa sivustoasetuksia tai tunnistaa esimerkiksi palveluita käyttävät selaimet ja/tai päätelaitteet. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota verkkosivustollamme olevia tietoja ja palveluita sekä teknisiä toiminnallisuuksia (kuten chat-palvelu) sekä parantaa ja kehittää sivustoamme anonyymin tilastodatan avulla.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua sallia evästeiden käyttöä verkkosivustollamme, hänellä on mahdollisuus muuttaa suostumuksiaan evästeiden osalta ja kytkeä halutessaan pois kaikki muut paitsi sivuston toiminnan kannalta välttämättömät evästeet.