Työmahdollisuudet - Goodwill Suomi
Ponnahduslauta työelämään

Työmahdollisuudet

Työkokemusta ja valmennusta

Goodwill®-kierrätysmyymälät tarjoavat paikallisille työtä etsiville ihmisille kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua ja palkkatukityötä sekä työssäoppimispaikkoja. Osassa Goodwill-myymälöitä on myös mahdollista suorittaa ammatillisen tutkinnon osia käytännönläheisesti työelämässä oppien.

Aito työympäristö toimii tukityöllistettyjen valmennusympäristönä, jossa he työ- ja yksilövalmentajien tuella kasvattavat osaamistaan ja valmiuksiaan avoimille työmarkkinoille tai opiskeluihin siirtymistä varten.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy sekä työ- että yksilövalmennusta ja ryhmätoimintaa. Työvalmennuksen avulla edistetään henkilön osaamista, opitaan uusia taitoja sekä vahvistetaan työkykyä. Kuntouttavan työtoiminnan sisältö määritellään yksilöllisesti elämäntilanteet huomioiden. Toiminnan lähtökohtana on työ- ja toimintakyvyn parantuminen sekä päivärytmin selkeytyminen.

Työkokeilu

Työkokeilu on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle, joka on ilman peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoa tai on ollut pitkään työtön tai on vaihtamassa ammattia tai tarvitsee harjoitusta käytännön työelämässä.

Palkkatuettu työ

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Palkkatuetun työn tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.

Työssäoppiminen

Työssäoppiminen on työelämätaitojen ja käytännön työtehtävien harjoittelua sekä ammatillisen osaamisen kehittämistä, joka tapahtuu työpaikalla. Se on osa ammatillisen perustutkinnon ja joskus myös korkeakoulututkinnon suorittamista. Työssäoppimisessa harjoitellaan tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä. Työssäoppimassa oleva opiskelija tekee työpaikalla oikeita töitä aidossa työympäristössä, ja hänellä on työpaikalla ohjaaja, joka valvoo töiden tekemistä. Työssäoppimisjaksot toteutetaan oppilaitoksen ja yrityksen yhteistyönä.

Työelämässä oppiminen

Työelämässä oppiminen on vaihtoehtoinen tapa suorittaa ammatillinen tutkinto tai sen osa. Tutkintoon vaadittu osaaminen kerrytetään opinnollistetuissa työympäristöissä, oppilaitoksien ulkopuolella. Opinnot suoritetaan käytännönläheisesti ja oppiminen tapahtuu tekemisen kautta. Ammattitaitoinen työvalmentaja ohjaa työskentelyä ja tukee oppimista.

Työpaikalla järjestettävä koulutus vahvistaa työelämätaitoja, ja kaikkea opittua arvioidaan koko työjakson ajan. Opiskelu opinnollistetuissa työympäristöissä sopii erityisesti sellaisille oppijoille, joille käytännönläheinen oppiminen sopii paremmin, ja jotka haluavat suorittaa opintojaan työtä tekemällä. Osaaminen siis kerrytetään ja näytetään oikeissa työtehtävissä ja -ympäristöissä.

Jakson sisältö räätälöidään kullekin oppijalle hänen oman kiinnostuksensa ja tarpeidensa mukaan. Opiskelu on mahdollista myös erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.